• Potraviny a zdraví,  Recepty a rady

    Kozí mléko

    Chov koz na území naší republiky upadl po 1. světové válce. Po centralizaci mlékozpracujícího průmyslu, po zrušení drobných výrobců a po likvidaci soukromého sektoru v padesátých letech byla představa obnovy chovu koz nemyslitelná. Podle tehdejšího zákona se u nás povolovalo zpracovávat v průmyslových mlékárnách pouze kravské mléko. Impulsem k návratu ke kozímu mléku byla až změna společenských a ekonomických poměrů u nás, které umožnily některým odvážlivcům nalpnit úvahy o změně svého dosavadního – často městského – způsobu života a založit tradici malých, většinou rodinných farem. Jaké jsou vlastnosti kozího mléka? Kozí mléko je biologicky velmi významná tekutina, která má odlišné složení než mléko kravské. Obsahuje minerální soli vápníku, hořčíku, sodíku,…