Farma Bělečko

Farma či ranč Bělečko se kromě chovu koní zaměřuje na chov krav a koz v ekologickém zemědělství a zpracování mléka na mléčné výrobky.
Produkty, jež farma nabízí, jsou baleny ekologicky – ve skleněných vratných obalech.