ECOVER přípravek na mytí nádobí Citron 1 l ECOCERT

111  včetně DPH

Není skladem

EAN: 5412533408928 Katalogové číslo: 5412533408928 Kategorie: , ,

Popis

Ekologický přípravek na mytí nádobí s vůní citronu. Ušetříte s ním životní prostředí a zároveň budete mít čisté a voňavé nádobí. Účinně myje, odmašťuje a přitom je jemný k vaší pokožce.


Složení

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, ? 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém (éterický olej z citronu, limonene), kyselina mléčná. Další: voda, alkohol, citrát sodný, lauryllaktát, denaturační činidlo.

NEBEZPEČÍ
Obsahuje: lauryl glukosid, kyselina mléčná, kaprylyl/kapryl glukosid, laurylsulfát sodný
H315 – Dráždí kůži; H318 – Způsobuje vážné poškození očí. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 – Okamžitě volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332+P313 – Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

*) hvězdičkou označené suroviny jsou v BIO kvalitě


Skladování

Skladování: Skladujte mimo dosah dětí.Legislativní zařazení: Ekologický prostředek.


 

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu