ECOVER přípravek na mytí nádobí Citron 5 l ECOCERT

480  včetně DPH

Není skladem

EAN: 5412533404920 Katalogové číslo: 5412533404920 Kategorie: , ,

Popis

Ekologický prostředek na mytí nádobí Ecover s vůní citronu. Ušetříte s ním životní prostředí a zároveň budete mít čisté a voňavé nádobí. Účinně myje, odmašťuje a přitom je jemný k vaší pokožce. Větší balení je výhodné nejen pro vaši peněženku.


Složení

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky/neiónové povrchovo aktívne látky, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém (limonene).
NEBEZPEČÍ
Obsahuje: Caprylyl glucoside; Lauryl glucoside; Sodium lauryl sulfate; l-(+)-Lactic acid
H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332+P313 – Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Návod k použití: Jedno stlačení láhve je doporučená dávka na dřez s běžně špinavým nádobím.

*) hvězdičkou označené suroviny jsou v BIO kvalitě


Skladování

Skladování: Uchovávejte mimo dosah dětí.Legislativní zařazení:


 

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu